plan

Go Comms.

Studio komunikacji marketingowej

Jak robimy?

iconmonstr-connection-2-240Problem

Zaczynamy od dokładnego określenia problemu Klienta. Może jest to słaba rozpoznawalność? Może brak zaufania potencjalnych klientów? A może brak pomysłu, jak wyróżnić się na tle konkurencji?

iconmonstr-flask-7-240Analiza

Sprawdzamy, w czym leży źródło problemu. Badamy, jakie działania dotychczas prowadził Klient i z jakim efektem. Analizujemy zastaną sytuację, sprawdzamy również konkurencję.

iconmonstr-light-bulb-2-240Rozwiązanie

Przygotowujemy kilka rozwiązań problemu i razem z Klientem wybieramy najlepsze. Opracowujemy i realizujemy strategię. Na bieżąco sprawdzamy skuteczność prowadzonych działań.

iconmonstr-chart-6-240Efekt

Działania, które prowadzimy przynoszą efekt określony w strategii. Komunikacja marketingowa w naszym wydaniu, przekłada się na zysk Klienta.