Go Comms.

Studio komunikacji marketingowej

Jak robić content marketing?

Na początku postawmy sobie sprawę jasno. Content marketing jest jedynym rodzajem marketingu, jaki nam pozostał. Nie, to nie my na to wpadliśmy. Autorem tej, dla niektórych kontrowersyjnej opinii jest Seth Godin. Komu, jak komu, ale Sethowi Godinowi możemy uwierzyć bez wątpliwości.

Czym w ogóle jest content marketing? Według definicji Content Marketing Institute jest to technika marketingowa polegająca na tworzeniu oraz rozpowszechnianiu istotnych i cennych treści, dążąca do przyciągnięcia, pozyskania, a także zaangażowania jasno zdefiniowanej grupy odbiorców docelowych w celu zmotywowania klienta do działań przynoszących zysk.

Prościej. Content marketing to dostarczanie użytecznej treści odbiorcom, w miejscach gdzie jej szukają. 

Jak to zrobić? Nie wystarczą działania ad hoc, które praktykuje wiele firm, także tych dużych i znanych. Content marketing, żeby przynieść konkretne efektu musi posiadać strategię.

Strategia działań content marketingowych powinna mieć jasno określone cele, mierzalne, zdefiniowane, określone w czasie oraz realistyczne. Kolejny etap to grupa docelowa, czyli dla kogo będziemy tworzyć treści oraz jaki problem rozwiążemy. Niezbędne będzie stworzenie w tym celu kilku person. 

Mamy wyznaczone cele, zbudowane persony, czas na kreację. Potrzebna nam będzie big idea, kluczowe przekazy dopasowane do miejsca na ścieżce zakupowej klienta oraz kalendarz redakcyjny, który będzie harmonogramem naszej pracy. 

Kolejny element w tworzeniu strategii content marketingowej to dystrybucja. Mamy świetną treść, pokażmy ją naszym docelowym odbiorcom. Jak mówi Gary Vaynerchuk „największe znaczenie ma to, co zrobisz po stworzeniu contentu”.

Ostatnia składowa strategii to ewaluacja. Co będziemy mierzyć, co będzie dla nas sukcesem, a jakie wyniki będą wskazywały na konieczność zmian.

Podsumowując:

  1. Wyznacz cele
  2. Zdefiniuj grupę docelową
  3. Kreacja, przekaz i kalendarz redakcyjny
  4. Dystrybucja
  5. Ewaluacja.

Do dzieła!

Share by